Tarımsal Üretim

Tarımı ve doğayı çok seviyoruz…

pexels photo 459369

Photo by Pixabay on Pexels.com

Yapraktan Gübrelemenin Önemi

Üretimde bitkilerde besin maddesi eksikliği belirtileri gözlemlendiği zaman yapraktan gübreleme yapmak noksanlığın hızlı bir şekilde giderilmesini sağlayarak verim kayıplarını da en aza indirir. Özellikle çinko ve demir gibi mikro besin elementlerinin aşırı kireçli ve pH değeri yüksek olan yetiştiricilik alanlarında bitkiye topraktan verilmesi, bitkinin besin maddesini almasını güçleştireceği gibi bitkinin o toprak koşullarında besini almasını da olanaksız hale getirebilir.
pexels photo 2316571
Photo by Felix Brendler on Pexels.com

Üretimde bitkilerde besin maddesi eksikliği belirtileri gözlemlendiği zaman yapraktan gübreleme yapmak noksanlığın hızlı bir şekilde giderilmesini sağlayarak verim kayıplarını da en aza indirir. Özellikle çinko ve demir gibi mikro besin elementlerinin aşırı kireçli ve pH değeri yüksek olan yetiştiricilik alanlarında bitkiye topraktan verilmesi, bitkinin besin maddesini almasını güçleştireceği gibi bitkinin o toprak koşullarında besini almasını da olanaksız hale getirebilir.

Noksanlık belirtileri kesin olarak bitkiden alınacak olan yaprak örneğinin analiz yaptırılması ile belli olur. Yaprak ve toprak analizlerinin belirli aralıklarla düzenli olarak yaptırılması zamanla uygun olmayan toprak faktörlerinin düzeltilmesine olanak sağlayacaktır.

Bitkide noksanlığa neden olan belirtinin kesin tanısı hızlı bir şekilde konulduktan sonra verim kaybı da göz önünde bulundurularak usulüne uygun bir şekilde yapraktan gübreleme yapmak daha doğru ve isabetli bir uygulama olacaktır. Yalnız burada önemli olan yapraktan gübreleme yapmanın süreklilik arz etmemesidir. Besin maddesi alınımını engelleyen toprak faktörlerinin bir an evvel uzmanından yardım alarak düzeltilmesi gerekir. Yapraktan gübreleme yaparak bitki beslemeyi hasta olan ve hastalık dolayısıyla iştah kaybı yaşayan insana benzetebiliriz. Alınan ilaç ve vitamin takviyesi ile kısa sürede hastalık ve iştah kaybı düzelse de uzun vadede tekrar hasta olmayacağı anlamına gelmez.

pexels photo 221076
Photo by Pixabay on Pexels.com

Yapraktan gübreleme yapmak bitkinin verilen besin elementlerini daha kısa ve hızlı bir şekilde bünyesine almasını sağlarken bunun yanında yapılan gübre uygulamasının etkinliğini azaltan faktörler de vardır. Bunlar;

  • Kutikula tabakasının kalın olması,
  • Gübre verilme esnasında yayıcı yapıştırıcı kullanılmadığında çözeltinin akıp gitmesi,
  • Uygulama sonrası yağış olması,
  • Besin çözeltisinin hızlı bir şekilde yaprakta kuruması,
  • Özellikle Ca gibi mikro elementlerin yapraktan diğer organlara taşınım olayının zor olması,
  • Yüksek konsantrasyondan kaynaklı olarak uygulama sonrası yapraklarda meydana gelen yanma ve nekrozlar,
  • Besin çözeltisinin konsantrasyonunun yetersiz gelmesi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR!  70 yıllık traktörü çürümekten kurtardı

Özellikle ülkemiz toprakları kireçli ve pH değerleri yüksek olduğundan topraktan demir, çinko ve mangan alınımı gerçekleşememektedir. Bu gibi durumlarda yapraktan uygulama yapmak gerekir ki yapılan bir çok araştırma da bu tezi doğrulamaktadır.

pexels photo 89267
Photo by Michael on Pexels.com

Bitkinin gelişim ve verim açısından ihtiyacı olan besin maddelerini topraktan alması topraktaki su miktarı ile de yakından ilgilidir. Özellikle yarı kurak iklim özelliklerine sahip bölgelerde alt toprak tabakasında su bulunmasına rağmen üst toprak tabakasında su yetersizliğinin olması bitkinin üst kısmında bulunan köklerinin yeterli miktarda besin almasını engellemektedir. Dolayısıyla bitkide beslenme bozukluğu ile başlayan bu durum daha sonra doğrudan verim kayıplarına neden olmaktadır. Bu gibi durumlarda da yapraktan gübreleme yapmak doğru olacaktır.

pexels photo 3893347
Photo by Anna on Pexels.com

Üretimde bitkinin meyve verme evresinde kök aktivitelerinde azalma dolayısıyla besin absorbsiyonunun azalmasına paralel olarak da ürünün verim ve kalitesinde düşüşler meydana gelmektedir. Özellikle domates ve biber bitkisinde, büyüme döneminde Ca eksikliğinden kaynaklanan fizyolojik bozukluğun önüne geçilmesi için bitkinin ihtiyacına göre gerekli olan kalsiyumun yapraktan gübreleme yapılarak karşılanması gerekir.

%d blogcu bunu beğendi: