Tarımsal Üretim

Tarımı ve doğayı çok seviyoruz…

Kullanılan kimyasal gübreler ve bitki koruma ürünleri kısa sürede verimi arttırsa da uzun vadede toprakta verim kaybına, maliyettte artışa ve çevre kirliliğine neden olmaktadır. Toprak ve suyun kirlenmesine paralel olarak tükettiğimiz besinlerin de yapısı bozulmaktadır. İnsan sağlığına olan zararından dolayı dünya genelinde her geçen gün organik ürünlere olan talebin artması organik ürünlerin üretim alanlarının da artmasını sağlamaktadır.

Kullanılan kimyasal gübreler ve bitki koruma ürünleri kısa sürede verimi arttırsa da uzun vadede toprakta verim kaybına, maliyettte artışa ve çevre kirliliğine neden olmaktadır. Toprak ve suyun kirlenmesine paralel olarak tükettiğimiz besinlerin de yapısı bozulmaktadır. İnsan sağlığına olan zararından dolayı dünya genelinde her geçen gün organik ürünlere olan talebin artması organik ürünlerin üretim alanlarının da artmasını sağlamaktadır.

Organik gübreler bitkinin ihtiyacı olan besin maddelerinin, doğal kökenli organik maddeler ve tarımsal faaliyetler sonucu ortaya çıkan atıklar ile karşılanmasıdır. Şimdi bitkiyi beslemek amacıyla kullanılabilecek organik kökenli kaynakların neler olduğuna bakalım.

Kompost

Kompost, organik maddenin oksijenli koşullarda fermantasyon sonunda elde edilmiş organik materyali verilen isimdir. Kompost yapımında çok değişik organik kaynaklardan faydalanmakla birlikte genellikle tarımsal işletmelerden elde edilen materyallerin kompostlanması daha yaygındır. Oluşan çevre bilincine paralel olarak değerlendirilemeden atılan değişik organik materyallerin tarıma ve dolayısıyla ekonomiye kazandırılmasını yönelik çalışmalara hız verilmiştir. Başta kentsel ve hal atıkları olmak üzere kompostlaştırılabilir mutfak atıklarının da değerlendirilebilmesi önemli bir kazanımdır. Bu şekilde elde edilen ürünün maliyeti de daha düşük olmaktadır.

Hayvan Gübreleri

Son zamanlarda önem kazanan ve ucuza mal edilen bir diğer organik kökenli gübre, ahır ve kümes hayvanlarının dışkılarından elde edilen katı ve dışkılardır. Hayvan gübresi toprağa bitki besin elementi kazandırmakla kalmayıp aynı zamanda toprağın fiziksel koşullarına da önemli derecede katkı sağlamaktadır. Son zamanlarda piyasada adını sıklıkla duyduğumuz solucan gübresi de bu kategoriye dahildir.

Yeşil Gübreleme

Yeşil akşamı bol olan baklagil ve buğdaygil bitkilerinin toprakta gelişmelerinin büyük bir dönemini tamamlaması ile sürülerek toprağa karıştırılmasına yeşil gübreleme denir. Yeşil gübrelemede özellikle baklagil bitkilerinin seçilmesi organik madde yanında toprağa azot da kazandırmaktadır. Diğer organik kökenli gübreler gibi yeşil gübreleme de toprağa bitki besin elementi kazandırmanın yanında toprağın fiziksel koşullarını da iyileştirecektir.

Torf (Turba Toprağı)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR!  TOPRAK ALTI Damla Sulama

Kullanılabilecek bir diğer organik kökenli madde olan torf, göl gibi bataklık kıyılarının kurutulması ile ortamda biriken organik maddedir. Yapısında herhangi bir mikroorganizma ve zehirli atık barındırmayan turba toprağı da organik madde bakımından zengin içeriğe sahip olmasının yanında kokusuzdur.

Hümik Asit

Yine aynı şekilde toprağa organik madde katkısı sağlayacak olan hümik asit, organik maddelerin parçalanması sonucu ortaya çıkar. Hümik asit tercihinde özellikle yapısında demir, çinko, kükürt gibi elementleri içeren leonardit kaynaklı gübrelerin tercih edilmesi tavsiye edilir.

%d blogcu bunu beğendi: