Tarımsal Üretim

Tarımı ve doğayı çok seviyoruz…

pexels photo 3228931

Photo by fauxels on Pexels.com

BİTKİ BESLEMEDE YAPILAN HATALAR

Toprak Analizi Yaptırmadan Gübre Vermek

pexels photo 3859201
Photo by Engin Akyurt on Pexels.com

Toprak analizi yaptırarak yapılan gübreleme verim ve kaliteyi arttıracağı gibi üretimde gereksiz girdilerin oluşmasını da engelleyecektir. Gözleme dayalı gübreleme yapmak yanılmaya neden olacaktır. Besin elementlerinin toprakta fazla olması antigonastik etkiye neden olarak toprakta var olan besin elementlerinin alınışını da engelleyecektir. Böylelikle bitkinin hastalık ve zararlara karşı direncini de azaltacaktır.

Analiz laboratuvarının yanlış seçimi

Analiz yapan birçok resmî ve özel laboratuvar olduğu gibi laboratuvarda kullanılan alet ve ekipmanlar önemlidir. Uygulanan analiz metodlarının yanında kullanılan ekipmanların kalibrasyonun doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığı da analiz sonuçlarını etkileyecektir.

pexels photo 296230
Photo by Lukas on Pexels.com

Örneklemenin Yanlış Yapılması

Tarladan yada bitkiden alınan örneklerin yönteme uygun olarak alınması gerekir. Bunun yanında laboratuvara uygun koşullarda ve zamanında ulaştırmak da önem arz etmektedir. Uygulanan yöntemler ve ekipmanlar doğru olsa da yanlış bir biçimde alınan örnekler sonuçları etkileyerek yanlış yönlendirmeye neden olacaktır. Birçok laboratuvar tarafından toprak yada bitki örneği alırken dikkat edilmesi gereken hususların yer aldığı broşürler ücretsiz olarak verilmektedir. Analiz için alacağınız örnekler hakkında yeterli bileğiyle sahip değilseniz bir uzmandan yardım almak fayda sağlayacaktır.

Gübrelemede Makro Besinlere Odaklanmak

Tarladan yada bahçeden optimum verim alabilmek için makro besin elementlerinin yanında mikro besin elementlerininde varlığı önem arz etmektedir. Makro besin elementleri (N,P,K), ikincil elementler (Ca,Mg,S), mikro besin elementleri ise (Cu, B, Fe, Mn, Mo, Zn, Cl, Ni)’dir. Besin elementlerinin bir tanesinin bile ortamda az veya gereğinden fazla olması diğer besin elementlerin alınımını etkileyeceği gibi verimde de kayıplara neden olacaktır.

pexels photo 2889442
Photo by John Lambeth on Pexels.com

Yaprak Analizleri Baz Alınarak Yapılan Gübreleme

Genellikle meyve üreticilerinin yaptığı hata toprak analizi bakmadan yaprak analiz sonuçlarına göre değerlendirme yaparak gübreleme programını buna göre ayarlamasıdır. Yaprak analizi sonuçlarından toprak asitliği, kireç miktarı, toprağın bünyesi gibi değerler tespit edilemeyecektir. Gübreleme programı yaparken bu gibi faktörlerinde göz önünde bulundurularak yapılacak olan uygulama daha doğru olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR!  BELEDİYELERDEN TARIM SEFERBERLİĞİ

Yaprak analizi sonuçlarında eksik olarak belirlenen besin elementleri aslında toprakta var olmasına rağmen bitkideki hastalık veya ortamdan kaynaklı strese bağlı olarak alınamıyor olabilir. Eksik diye düşünülerek takviye yapılan besin elementlerinin ortamda fazla bulunması diğer besin elementlerinin alınımını etkileyerek bitkiyi daha fazla strese sokabilir.

Bu olayın aksi düşünüldüğünde yani yaprak analiz sonuçlarında yeterli miktarda görünen besin elementi yapılan gübreleme programının doğru olduğunun kesin kanıtı değildir. Bitkinin gelişmesi ile birlikte verilmesi gereken besin maddesi miktarı da artacağından ve topraktaki miktarında bilinmemesi eksik yada fazla beslemeye neden olacaktır.

Bütün bu anlatılanlardan yola çıkarak gübreleme programı yapılırken her iki analiz değerleri göz önünde bulundurulmalıdır.

pexels photo 1112080
Photo by Flambo on Pexels.com

Bitkiyi Korumak Yerine İyileştirmek

Bitkideki noksanlık belirtilerinin gözlemlenmesinin ardından yapılan yaprak analizi değerlerinde eksikliği tespit edilen besin elementlerinin uygulanması da optimum verim alınmasını sağlamayacaktır. Toprak analizi yaptırarak ihtiyaç duyulan besin elementlerinin tespit edilmesi ileride yaşanılacak sorunları önleyecektir.

pexels photo 3228931
Photo by fauxels on Pexels.com

Gözleme Dayalı Uygulama Yapmak

Anlık gözleme dayalı uygulama yapmak verimi etkiyecektir. Özelikle tarla bitkilerinde hiçbir belirti görünmediği halde verim kayıpları yaşanmaktadır. Beslemede gözleme dayalı uygulama genellikle ikincil elementler ve iz elementlerinde soruna neden olmaktadır. Bu tespitin yapılabilmesi içinde toprak ve yaprak analizi önemlidir.

Gübrelemenin İyi Yapılması Maksimum Verimi Sağlar

Üretimde sadece gübreleme programının iyi yapılmış olması maksimum verimi sağlamayabilir. Bitkisel üretim bir bütün olarak düşünüldüğünde anlık yaşanan stres, zararlılar, yabancı otlar ve hastalık gibi faktörler verimi etkileyebilir.

Toprak Analiz Sonuçlarına Bağlı Kalmak

Toprak analiz sonuçlarına göre laboratuvarlar tarafından yapılan gübreleme önerileri ekonomik olmayabilir. Çünkü yapılan öneride gübre maliyeti, çevresel koşullar, ürünün ekonomik değeri gibi faktörler göz önüne alınmaz. Burada önemli olan yapılan gübreleme önerisini en ekonomik şartlarda ürün bazında değerlendirerek uygulamaya başlamaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR!  Ziraat Mühendislerine Zirai Bayi Açmak İçin Uygulanan Haksız Sınav Zorunluluğu Meclis Gündeminde

Uygulanacak Ürünün Seçimi ve Uygulanması

Gübrelemede uygulanacak olan ürünün seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli husus ürünün ihtiyacı karşılayabilecek olmasıdır. Piyasada denemeler yapılarak etkisi kanıtlanmış yüksek teknolojiye sahip ürünler bulunmaktadır. İmkanlar doğrultusunda bu ürünleri tercih etmek daha doğru bir karar olacaktır.

Bunun yanında uygulama giderleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Bazı besin elementleri uygulama esnasında pestisitlerle karıştırılarak uygulanabilmektedir. Bunun için ürün etiketleri dikkatli incelenmelidir. Sakınca olmadığı takdirde karıştırılarak uygulanması ekonomik açıdan yarar sağlayacaktır.

%d blogcu bunu beğendi: